ustaw telefon w pionie,

by prawidłowo wyświetlić stronę

Przeczytaj również:

Lokalna Grupa Działania: Zielony Pierścień Tarnowa

18 lipca 2020

   Z uwagi na pomoc w pozyskaniu środków finansowych dla realizacji naszego projektu, chcielibyśmy się z Wami podzielić informacjami nt. Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa. Organizacja ta wspiera społeczność Gminy Tarnów oraz przylegających do niej gmin, w zakresie finansowania ze środków unijnych różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć mających na celu poprawę atrakcyjności oraz rozwój naszego regionu.

 

STOWARZYSZENIE  „ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA” powstało w efekcie porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego gmin – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno.

 

   Przedstawiciele tych sektorów postanowili zintegrować swoje działania na rzecz rozwoju regionui powołać w tym celu Lokalną Grupę Działania. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany w momencie uruchomienia Pilotażowego Programu Leader +. W schemacie I programu Leader + w tworzenie LGD i przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowały się gminy – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno. Stowarzyszenie nie realizowało II schematu programu Leader +. Nie zaprzestało jednak działania. Niemniej jednak były to działania ze względu na brak środków mocno ograniczone.

 

LGD Zielony Pierścień Tarnowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 1 czerwca 2006 r.

 

W kwietniu 2008 r. do Stowarzyszenia dołączyła kolejna gmina – Tarnów (z wyłączeniem miasta).

 

 

   Początkowo grupa nosiła nazwę Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Lokalnych Leader + ale ponieważ nazwa ta, jakkolwiek odnosząca się wprost do programu, w ramach którego została utworzona, nie identyfikowała jednoznacznie terenu działania grupy i ludności na nim zamieszkującej, postanowiono ją zmienić.

Propozycji nowej nazwy Stowarzyszenia było wiele ale zwyciężył pomysł „Zielony Pierścień Tarnowa”,  który jednoznacznie świadczył będzie o ekologicznych tendencjach rozwoju obszaru, na którym działa grupa oraz o umiejscowieniu na mapie gmin – członków. Tak się bowiem składa, że z dużym przybliżeniem można uznać, iż gminy okalają jedno z większych miast południowo-wschodniej Polski – Tarnów.

 

Wybór Lokalnej Grupy Działania:

 

 Końcem 2008 r. władze stowarzyszenia rozpoczęły działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakończone sukcesem. Złożony 15 stycznia 2009 r. wniosek aplikacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i jego akceptacja przez władze samorządowe, doprowadziły do podpisania w dniu 14 lipca 2009 r. tzw. umowy ramowej na kwotę 10 849 140 zł. Stowarzyszenie zyskało status Lokalnej Grupy Działania i zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Od sierpnia 2009 r. gdy działalność rozpoczęło biuro Stowarzyszenia mieszczące się w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, Lokalna Grupa Działania rozpoczęła aktywnie i dynamicznie realizować wszystkie zaplanowane działania związane z promocją terenów wiejskich, informacją o LGD, jak również szeroko pojętą aktywizacją terenów wiejskich. Wszystko po to aby skrupulatnie opracowane cele zyskały swoją realizację w 2015 r. kiedy zostanie zakończony ten etap działalności.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia finansowane jest w całości ze środków ze wspomnianego wyżej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na realizację zaplanowanych działań oraz zawartych w statucie celów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

 

W dniu 21 kwietnia 2011 r.  do Stowarzyszenia przyjęto Gminę Wierzchosławice, stąd obszar działania LGD ZPT wynosi 497,8 km2 a zamieszkuje go 87 660 mieszkańców(dane za rok 2014).

 

w celu uzyskania dodatkowych informacji polecamy stronę internetową stowarzyszenia, do której link zamieszczamy poniżej:

 

http://www.lgdzpt.pl/

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kliknij i zadzwoń do nas ►  

Czekamy na Twój telefon

 

+ 48 500 200 726

 

kontakt@greensmart.pl

 

33-150 Wola Rzędzińska 519D

NIP: 873-312-84-21,        

REGON: 385602686